Pogodba o prevzemu dolga

Prevzem dolga pomeni sprememba dolžnika in se opravi s pogodbo med dolžnikom in prevzemnikom, v katero mora privoliti upnik. Pogodba o prevzemu dolga je lahko tristranska ali pa le dvostranska med dolžnikom in prevzemnikom. Če je pogodba dvostranska, potem sme o sklenitvi pogodbe obvesti upnika katera koli stranka, upnik pa lahko vsakemu od njiju sporoči svojo privolitev v prevzem dolga. Nadaljuj z branjem

Izterjava in opomin pred izvršbo

V današnjem času, ko vlada plačilna nedisciplina, je potrebno takoj ob zamudi začeti s postopkom izterjave.

Postopek izterjave

Ponavadi se postopek izterjave začne popolnoma neformalno in sicer z telefonskim opominjanjem in pošiljanjem e-mailov. Če tak postopek ni uspešen, pa se začne pisno opominjanje ali direktna sodna izterjava. Nadaljuj z branjem

Pogodba o poslovnem sodelovanju

Poslovno sodelovanje je ključnega pomena za rast in razvoj podjetij. Pred sklenitvijo pogodbe o poslovnem sodelovanju si je treba poiskati primerne poslovne partnerje ter preveriti njihovo zanesljivost in plačilno sposobnost.

Najslabše, kar se lahko zgodi je, da poslovni partner »kvari« vašo blagovno znamko ali pa da vam kako drugače povzroči škodo. Nadaljuj z branjem

Enostranski pobot oz prisilni pobot

Enostranski pobot oziroma prisilni pobot je prenehanje terjatev med istima strankama, ki sta druga nasproti drugi hkrati upnik in dolžnik.

Kdaj lahko dolžnih zahteva enostranski pobot (prisilni pobot)?

Obligacijski zakonik določa, da lahko dolžnik pobota terjatev, ki jo ima nasproti upniku, s tistim, kar ta terja od njega, če: Nadaljuj z branjem

Faze sklepanja delovnega razmerja

Delovno razmerje se sklene s pogodbo o zaposlitvi. Vendar pa se postopek sklepanja delovnega razmerja začne že dosti prej. Najprej je potrebno sprejeti odločitev o novem sodelavcu, objaviti prosto delovno mesto, izpeljati izbirni postopek, sprejeti odločitev, obvestiti izbrane ter neizbrane kandidate ter skleniti pogodbo o zaposlitvi. Nadaljuj z branjem

Kakšna je razlika med podjemno in mandatno pogodbo?

S podjemno pogodbo se podjemnik zavezuje opraviti določen posel (delo), naročnik pa zavezuje, da mu bo za to plačal. Bistveno za podjemono pogodbo je, da je podjemnik izvršiti delo po dogovoru in po pravilih posla.

S pogodbo o naročilu oziroma mandatno pogodbo pa se prevzemnik naročila zavezuje naročitelju, da bo zanj opravil določene posle. Pri mandatni pogodbi oz. pogodbi o naročilu ima prevzemnik naročila pravico do plačila za svoj trud, če ni drugače dogovorjeno. Nadaljuj z branjem

Izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika

Z začetkom stečajnega postopka prenehajo pravice upnikov izpodbijati dolžnikova pravna dejanja po pravilih Obligacijskega zakonika. Vendar pa zakonodaja  kljub temu predvideva nekaj možnosti za izpodbijanje pravnih dejanj, ki so jih stečajni dolžniki opravili v roku 12 mesecev pred uvedbo stečaja, in sicer za v primeru, če bodo z izpodbijanjem doseženi ugodnejši pogoji za poplačilo stečajnih upnikov. Nadaljuj z branjem