Obvestilo neizbranemu kandidatu

Delodajalci se pogosto srečujejo z zaposlovanjem novih delavcev, vendar pa precej poredko izvedejo vse korake, ki jim jih nalaga Zakon o delovnih razmerjih.

En izmed obveznih korakov, ki ga nalaga zakon je, da mora delodajalec obvestiti vse neizbrane kandidate. To je precej preprosto opravilo, ki pa vas lahko precej stane, če ga izpustite! Nadaljuj z branjem

Kako zaposliti novega delavca

Zakon o delovnih razmerjih in ostala spremljajoča zakonodaja delodajalcem nalaga vrsto opravil, ki jih morajo opraviti ob zaposlovanju novih delavcev. Ker ta opravila ne vplivajo na končni rezultat (katerega delavca izberete), jih je smotrno izvesti, saj so kazni precej visoke. Nadaljuj z branjem

Kako uspešno izterjati dolg

Uspešna izterjava dolga se začne že takoj po zamudi plačila. V kolikor dolžnik zamuja s plačilom računa, ga je potrebno nemudoma opomniti na zamudo in ga pozvati na plačilo. Ker so včasih razlogi za zamudo objektivni (račun s je založil ali sploh ni bil dostavljen), je smotrno prijazen opomin poslati čim prej.

Nadaljuj z branjem

Vzorec: pogodba o poslovodenju in pogodba o prokuri

Poslovodna oseba in prokurist lahko svoje delo v družbi opravljata na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o poslovodenju/pogodbe o prokuri. Poslovodja, ki je hkrati edini družbenik (edini lastnik), pa lahko od 1.1.2012 dalje opravlja poslovodno funkcijo le še na podlagi Pogodbe o poslovodenju. Pogodba o zaposlitvi je možna le še za poslovodje, ki niso lastniki ali niso edini lastniki družbe. V kolikor pogodbe o poslovodenju/prokuri še nimate sklenjene, svetujemo, da to storite čimprej, saj boste le tako zagotovili, da bo honorar poslovodje davčno priznan odhodek.

Vzorec pogodbe o poslovodenju ali pogodbe o prokuri lahko naročite spodaj! Nadaljuj z branjem