Pogodba o prokuri

Pogodba o prokuri

S pogodbo o prokuri se prokurist zaveže, da bo opravljal funkcijo prokurista, družba pa mu bo v zameno za to izplačevala honorar/nadomestilo. S pogodbo o prokuri se stranki dogovorita zlasti o:

  • pravicah, obveznostih in omejitvah prokurista
  • višini honorarja in pravici do plačil stroškov
  • itd.

Cena: 30,50 €

LoadingUpdating…