Izterjava dolgov

V današnjem času, ko se veliko podjetij sooča z likvidnostnimi težavami, je pomembno, da se izterjave dolgov lotite pravilno. Ker so dolžniki zelo uspešni pri izogibanju s plačili, je morda najbolj smotrno, da izterjavo dolgov zaupate strokovnjakom. Nadaljuj z branjem

Pravniški nasveti (tudi po internetu)

Zaradi pogostih sprememb zakonodaje je pomembno, da si vsak posameznik in podjetje zagotovi pravno varnost. Žal pa so pravni oz pravniški nasveti precej dragi. Da bi pocenili pravno svetovanje, smo v Pravni hiši IURIS uvedli dve storitvi, in sicer:

  • internetni pravniški nasveti in
  • telefonski pravniški nasveti.

Nadaljuj z branjem

Dokazovanje oporoke in shranjevanje oporoke

Najbolj smotrno je oporoko deponirati, da se ne zgubi ali uniči.

Dokazovanje obstoja oporoke

Če pa že do uničenja ali izgube pride, ima taka oporoka učinek veljavne oporoke, če prizadeti dokaže, da je oporoka obstajala, da pa je uničena, izgubljena, skrita, ali založena, in da je bila sestavljena v obliki, ki jo predpisuje zakon, in če dokaže vsebino tistega njenega dela, na katerega se sklicuje. Nadaljuj z branjem

Sporazum o delitvi dediščine

V skladu z našo zakonodajo dediči dedujejo delež vsake stvari, pravice oz z dedovanjem pridobijo delež na celotnem premoženju. To pomeni, da postanejo vsi dediči solastniki vsake stvari, ki sega v zapuščino. To pa pogosto pripelje do sporov in pravnih zapletov. Kmalu po dedovanju se pojavijo problemi kdo bo imel določeno stvar v posesti, kdo jo bo uporabljal in z njo upravljal. Nadaljuj z branjem