Zastavna pravica in hipoteka

Zastavna pravica je pravica zastavnega upnika, da se v primeru neplačila zavarovane terjatve ob njeni zapadlosti poplača skupaj z obrestmi in stroški iz vrednosti zastavljenega predmeta pred vsemi drugimi upniki zastavitelja.

Z besedno zvezo zastavna pravica ponavadi mislimo ročno zastavo na premičninah, zastavna pravica na nepremičnini pa je imenovana hipoteka. Nadaljuj z branjem

Motenje posesti

Ste morda najemnik stanovanja in vam je najemodajalec zamenjal ključavnico ali vam je kako drugače onemogočil vstop v stanovanje? Ali je morda sosedova nepremičnina začela povzročati emisije, ki posest vaše nepremičnine motijo?

Vse te posege v posest imenujemo motenje posesti in sicer ne glede na to ali gre za dejansko motenje ali za odvzem posesti. Nadaljuj z branjem