Kazni in globe – pogodba za določen čas

Delovno razmerje se načeloma sklepa na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, izjemoma pa tudi za določen čas. Če v pogodbi o zaposlitvi...
PRAVNA HIŠA IURIS, vaš sopotnik skozi birokracijo

Pogodba o zaposlitvi za določen čas

Pogodba za določen čas se lahko sklepa le iz zakonsko določenih razlogov in je praviloma časovno omejena in je lahko sklenjena največ za dve...
PRAVNA HIŠA IURIS, vaš sopotnik skozi birokracijo

Darilna pogodba – kako jo pravilno sestaviti in vzorec pogodbe

Z darilno pogodbo se darovalec zaveže obdarjencu neodplačno prenesti lastništvo, obdarjenec pa izjavi, da se s tem strinja. Gre za dvostransko pogodbo, s katero...
PRAVNA HIŠA IURIS, vaš sopotnik skozi birokracijo

Svet delavcev

Sodelovanje delavcev pri upravljanju se uresničuje na različne načine. Oblike soodločanja je predvsem odvisna od velikosti delodajalca.   Zakon sodelovanju delavcev pri upravljanju določa,...
PRAVNA HIŠA IURIS, vaš sopotnik skozi birokracijo

Sodelovanje delavcev pri upravljanju

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju določa načine in pogoje za sodelovanje delavcev pri upravljanju gospodarskih družb in zadrug.   Sodelovanje delavcev pri upravljanju...
PRAVNA HIŠA IURIS, vaš sopotnik skozi birokracijo

Razdedinjenje nujnih dedičev – vzorec oporoke

Zapustnik lahko z oporoko določi kdo so njegovi dediči in tudi določenega dediča razdedini, če so podani utemeljeni razlogi. Vendar morate vedeti, da tudi...
PRAVNA HIŠA IURIS, vaš sopotnik skozi birokracijo

Obvestilo o dopustu

Delavcem pripada minimalno 4 tedne dopusta in dodaten dopust, ki ga določajo Zakon o delovnih razmerjih-1, panožna kolektivna pogodba in interni akti delodajalca. Količina...
PRAVNA HIŠA IURIS, vaš sopotnik skozi birokracijo

Obveščanje Zavoda za zaposlovanje glede odpovedi

Kadar delodajalec odpoveduje pogodbo o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti ali poslovnega razloga ima dve možnosti in sicer: delavcu lahko ponudi novo pogodbo o zaposlitvi...
PRAVNA HIŠA IURIS, vaš sopotnik skozi birokracijo

Delo na črno – neregistrirana dejavnost

  FURS izvaja poostren nadzor nad delom na črno. Kaj vse se šteje za delo na črno določa Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja...
PRAVNA HIŠA IURIS, vaš sopotnik skozi birokracijo

Vezana knjiga računov

  Od 31.1.2015 dalje morajo vsi davčni zavezanci, ki: vodijo poslovne knjige, poslujejo z gotovino in izdajajo račune brez uporabe ustreznega računalniškega programa oziroma...