Izterjava dolgov

V današnjem času, ko se veliko podjetij sooča z likvidnostnimi težavami, je pomembno, da se izterjave dolgov lotite pravilno. Ker so dolžniki zelo uspešni pri izogibanju s plačili, je morda najbolj smotrno, da izterjavo dolgov zaupate strokovnjakom. Nadaljuj z branjem

Izterjava in opomin pred izvršbo

V današnjem času, ko vlada plačilna nedisciplina, je potrebno takoj ob zamudi začeti s postopkom izterjave.

Postopek izterjave

Ponavadi se postopek izterjave začne popolnoma neformalno in sicer z telefonskim opominjanjem in pošiljanjem e-mailov. Če tak postopek ni uspešen, pa se začne pisno opominjanje ali direktna sodna izterjava. Nadaljuj z branjem

Izvršbe na podlagi verodostojnih listin

Plačilna nedisciplina je z dneva v dan večji problem v našem gospodarstvu in je postala slovenska folklora.

V kolikor vaši dolžniki zamujajo z plačilom računa ali kake druge verodostojne listine, obstaja hitra in poceni rešitev za discipliniranje neplačnikov – omogoča jo Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ). Nadaljuj z branjem