Razdedinjenje nujnih dedičev – vzorec oporoke

Zapustnik lahko z oporoko določi kdo so njegovi dediči in tudi določenega dediča razdedini, če so podani utemeljeni razlogi. Vendar morate vedeti, da tudi če zapustnik v oporoki izpusti (oziroma prezre) kakega nujnega dediča, to ne pomeni, da ta dedič ne bo dedoval. Nujni dediči lahko vedno zahtevajo nujni delež in so do nujnega deleža upravičeni, razen če niso pravilno razdedinjeni.

Nujni dediči so:

–       Otroci

–       Zakonec

–       Starši (če otrok ni).

Zapustnik lahko razdedini določenega dediča, vendar le iz razlogov, ki jih določa Zakon o dedovanju. Razdedinjenje je lahko popolno ali delno. Glavna razloga za razdedinjenje sta:

–       če se dedič huje pregreši nad zapustnikom (moralno ali stori kaznivo dejanje) ali

–       če se je dedič vdal brezdelju in nepoštenemu življenju.

Načeloma mora biti razlog za razdedinjenje podan takrat, ko je bila oporoka sestavljena, namen razdedinjenja pa mora biti nedvoumno in dovolj določno izražen.

Z razdedinjenjem izgubi dedič dedne pravice v obsegu razdedinjenja. Če je razdedinjenje popolno, dedič sploh ne deduje, če pa delno, potem deduje le v omejenem obsegu.

Če želite kakega svojega dediča razdediniti, naročite vzorec oporoke, ki vsebuje tudi vzorčen tekst za razdedinjenje.

Oporoka – vzorec in navodila

Vzorec oporoke, ki vsebuje tipična določila, ki naj bi jih vsaka oporoka vsebovala in opcijska določila kot npr.:

  • volila
  • razdedinjenje
  • vštevanje daril v dedni delež.

Oporoki so priložena navodila glede oblike (pisna pred pričami ali lastnoročna oporoka).

 

Cena: 29,90 €

LoadingUpdating...

Pravniški nasveti (tudi po internetu)

Zaradi pogostih sprememb zakonodaje je pomembno, da si vsak posameznik in podjetje zagotovi pravno varnost. Žal pa so pravni oz pravniški nasveti precej dragi. Da bi pocenili pravno svetovanje, smo v Pravni hiši IURIS uvedli dve storitvi, in sicer:

  • internetni pravniški nasveti in
  • telefonski pravniški nasveti.

Nadaljuj z branjem

Dokazovanje oporoke in shranjevanje oporoke

Najbolj smotrno je oporoko deponirati, da se ne zgubi ali uniči.

Dokazovanje obstoja oporoke

Če pa že do uničenja ali izgube pride, ima taka oporoka učinek veljavne oporoke, če prizadeti dokaže, da je oporoka obstajala, da pa je uničena, izgubljena, skrita, ali založena, in da je bila sestavljena v obliki, ki jo predpisuje zakon, in če dokaže vsebino tistega njenega dela, na katerega se sklicuje. Nadaljuj z branjem

Sporazum o delitvi dediščine

V skladu z našo zakonodajo dediči dedujejo delež vsake stvari, pravice oz z dedovanjem pridobijo delež na celotnem premoženju. To pomeni, da postanejo vsi dediči solastniki vsake stvari, ki sega v zapuščino. To pa pogosto pripelje do sporov in pravnih zapletov. Kmalu po dedovanju se pojavijo problemi kdo bo imel določeno stvar v posesti, kdo jo bo uporabljal in z njo upravljal. Nadaljuj z branjem

Nujni dediči in nujni delež

V praksi se dogaja, da zapustniki z oporoko prezre kakega izmed svojih zakonitih dedičev in ga s tem prikrajša. Kljub temu, da lahko zapustnik bolj ali manj prosto razpolaga s svojim premoženjem, pa Zakon o dedovanju (ZD) vseeno postavlja manjše omejitve. Ena izmed takih omejitev je institut nujnega dediča. Nadaljuj z branjem

Oporoka in oporočno dedovanje

Oporoka je enostranska izjava volje, s katero zapustnik razpolaga s svojim premoženjem za primer smrti. Vendar pa razpolaganje ni popolnoma svobodno, saj je v določenih primerih omejeno z zakonom. Je enostranski pravni posel, kar pomeni, da so nastanek, veljava in prenehanje odvisni samo od volje zapustnika – oporočitelja. Soglasje dediča ni potrebno. Nadaljuj z branjem