Sestava in oblike oporoke

Po slovenski zakonodaji poznamo naslednje vrste oporok:

Lastnoročna oporoka – z njo zapustnik z lastno roko zapiše poslednjo izjavo volje in lastnoročno podpiše. Zapis na računalnik ali s tujo roko ne zadostuje.

Pisna oporoka pred pričami – poslednja volja mora biti izražena v pisni obliki. Zapis mora oporočitelj pred dvema pričama podpisati. Priči se morata podpisati na sami oporoki in izjaviti, da se podpisujeta kot priči. Pisna oporoka pred pričami je lahko napisana na računalnik.

Priča pa ne more biti vsakdo. Tako ne morejo biti priče zapustnikovi potomci, predniki, zakonec, sorodniki do 3 kolena v stranski vrsti, osebe, ki jim je zapustnik z oporoko zapustil del ali celo premoženje, oseba, ki nima poslovne sposobnosti (npr mladoletnik) in oseba, ki ne zna brati ali pisati. Nesposobnost prič ima za posledico izpodbojnost oporoke, na katero se mora upravičenec sklicevati.

Sodna oporoka – sestavi jo sodnik okrajnega sodišča potem, ko na zanesljiv način ugotovi identiteto oporočitelja. V kolikor zapustnik zna brati in pisati, sodelovanje prič ni potrebno, če pa ne zna brati, jo morata potrditi tudi 2 priči.

Notarska oporoka – oporoka, sestavljena v obliki notarskega zapisa, po ustni izjavi oporočitelja – potrditi jo morata 2 priči ali pa pisna oporoka, ki jo oporočitelj izroči notarju – priči v tem primeru nista potrebni.

Ustna oporoka – oporočitelj izjavi svojo voljo ustno pred 2-ma sočasno navzočima pričama. Velja le v primeru, če zapustnik zaradi izrednih razmer v času sestave oporoke ni mogel napraviti pisne oporoke. Izjavo poslednje volje morata priči zapisati in jo čim prej izročiti sodišču ali pa jo ustno podati pred sodiščem. Taka oporoka ima le omejen čas trajanja in sicer dokler trajajo izredne razmere in še 30 dni po prenehanju izrednih razmer.

Vsebina oporoke

Zapustnik v oporoki določi enega ali več dedičev, določi volila in volilojemnike, morebitna razdedinjenja, odvzem nujnega deleža v korist potomcev, določila o vračunanju ali nevračunanju daril in volil zakonitemu dediču in določilo o preklicu prejšnje oporoke. Z oporoko pa lahko zapustnik določi tudi izvršitelja oporoke, način delitve zapuščine, izrazi željo glede kraja in načina pogreba, željo o tem kdo naj skrbi za mladoletne otroke, prizna očetovstvo ipd.

Naročite vzorec:

Oporoka – vzorec in navodila

Vzorec oporoke, ki vsebuje tipična določila, ki naj bi jih vsaka oporoka vsebovala in opcijska določila kot npr.:

  • volila
  • razdedinjenje
  • vštevanje daril v dedni delež.

Oporoki so priložena navodila glede oblike (pisna pred pričami ali lastnoročna oporoka).

 

Cena: 29,90 €

LoadingUpdating...

Ko bosre dodali dokument v košarico, oddajte naročilo. Košarica in oddaja naročila se nahajata desno zgoraj.