Kdo in kdaj lahko napravi oporoko

Oporoko lahko napravi vsak, ki je sposoben za razsojanje in je dopolnil 15 let. Izguba sposobnosti za razsojanje, ki nastopi potem, ko je oporoka napravljena, ne vpliva na njeno veljavnost.

Veljavna je tista oporoka, ki je napravljena v obliki, kakor jo določa zakon, in ob pogojih, ki jih določa zakon. Najbolj pogosto uporabljena in preprosta je Lastnoročna oporoka. Lastnoročna oporoka je veljavna, če jo je oporočitelj lastnoročno napisal in podpisal.

Druga, prav tako pogosta oblika oporoke, je Pisna oporoka pred pričami. Za pravilno sestavo take oporoke mora oporočitelj (ki zna brati in pisati) v navzočnosti dveh prič lastnoročno podpisati listino, ki jo je sestavil sam ali kdo drug, in hkrati izjaviti pred njima, da je to njegova oporoka. Poleg oporočitelja se morata podpisati tudi priči, s pristavkom, da se podpisujeta kot priči.

Kaj če oporoka ni veljavna

Na to, ali je oporoka veljavna ali ne sodišče ne pazi po uradni dolžnosti. Neveljavnost oporoke zaradi napak v obliki je potrebno uveljavljati in sicer najkasneje v enem letu od dneva, ko je upravičenec zvedel za oporoko, vendar najpozneje v desetih letih od razglasitve oporoke.

Vzorec oporoke

Če potrebujete vzorec oporoke in navodila kako jo veljavno sestaviti in shraniti, jo lahko le za 25 EUR naročite pri nas.

Oporoka – vzorec in navodila

Vzorec oporoke, ki vsebuje tipična določila, ki naj bi jih vsaka oporoka vsebovala in opcijska določila kot npr.:

  • volila
  • razdedinjenje
  • vštevanje daril v dedni delež.

Oporoki so priložena navodila glede oblike (pisna pred pričami ali lastnoročna oporoka).

 

Cena: 29,90 €

LoadingUpdating...

Ko boste dodali vse želene dokumente v košarico, oddajte naročilo (košarica zgoraj desno) in poslali vam bomo predračun.