Dokazovanje oporoke in shranjevanje oporoke

Najbolj smotrno je oporoko deponirati, da se ne zgubi ali uniči.

Dokazovanje obstoja oporoke

Če pa že do uničenja ali izgube pride, ima taka oporoka učinek veljavne oporoke, če prizadeti dokaže, da je oporoka obstajala, da pa je uničena, izgubljena, skrita, ali založena, in da je bila sestavljena v obliki, ki jo predpisuje zakon, in če dokaže vsebino tistega njenega dela, na katerega se sklicuje.

Preklic oporoke

Oporočitelj lahko vselej prekliče oporoko, ali v celoti ali deloma, z izjavo, dano v katerikoli obliki, v kateri se po zakonu lahko napravi oporoka. Oporočitelj lahko prekliče pisno oporoko tudi tako, da jo uniči.

Vzorec oporoke

Če potrebujete vzorec oporoke in navodila kako jo veljavno sestaviti in shraniti, jo lahko le za 25 EUR naročite pri nas.

Oporoka – vzorec in navodila

Vzorec oporoke, ki vsebuje tipična določila, ki naj bi jih vsaka oporoka vsebovala in opcijska določila kot npr.:

  • volila
  • razdedinjenje
  • vštevanje daril v dedni delež.

Oporoki so priložena navodila glede oblike (pisna pred pričami ali lastnoročna oporoka).

 

Cena: 29,90 €

LoadingUpdating...

Ko boste dodali vse želene dokumente v košarico, oddajte naročilo (košarica zgoraj desno) in poslali vam bomo predračun.