Vzorec: podjemna pogodba (obrazec)

Podjemna pogodba ali pogodba o delu je ena izmed najbolj pogosto uporabljenih pogodb. S podjemno pogodbo se podjemnik (tisti ki bo delal) zavezuje opraviti določen posel, naročnik pa zavezuje, da mu bo za to plačal.

Delo, ki je predmet te pogodbe je lahko različno. Delo je lahko »telesni« ali »umsko«. Tako se kot delo po tej pogodbi šteje:

  • izdelava ali popravilo kakšne stvari,
  • kakšno telesno ali umsko delo (svetovanje) ipd..

Obveznosti izhajajo iz pogodbe

Temeljni obveznosti pogodbenih strank sta, da mora:

  • Podjemnik izvršiti delo po dogovoru in po pravilih posla,
  • naročnik pa to delo plačati.

Vendar pa to nista edini obveznosti. Nekatere obveznosti nalaga zakon, veliko pa jih je odvisnih od same pogodbe.

Ker predvsem pogodba kroji pravice in obveznosti pogodbenih strank, vam svetujemo, da uporabite strokovno sestavljen vzorec ali pa se pred sklenitvijo posvetujete s pravnimi strokovnjaki.


Vzorec – obrazec podjemne pogodbe lahko naročite tudi pri nas.

Vzorec Mandatne pogodbe

Z mandatno pogodbo se prevzemnik naročila zavezuje naročitelju, da bo zanj opravil določene posle in hkrati pridobi pravico do plačila za svoj trud.

Cena: 30,50 €

Vzorec podjemne pogodbe

Vzorec podjemne pogodbe s katero določijte pravice in obveznosti naročnika in podjemnika.

Cena: 30,50 €

LoadingUpdating...

Ko boste dodali vse želene dokumente v košarico, oddajte naročilo (košarica zgoraj desno) in poslali vam bomo predračun.