Oporoka – vzorec in osnovne informacije

Skladno s slovensko zakonodajo se lahko deduje na podlagi zakona ali na podlagi oporoke.

V kolikor zapustnik ni napravil oporoke, njegovo premoženje dedujejo zakoniti dediči, ki se delijo na 1. 2. in 3. dedni red.

Oporoka

Zapustnik lahko razpolaga s svojim premoženjem za primer smrti z oporoko, vendar le v mejah, ki jih določa Zakon o dedovanju. Tako lahko zapustnik z oporoko določi dediče in dedne deleže, vendar pa pri tem ne sme prezreti nujnih dedičev.

Nujni dediči

Nujni dediči so:

  • pokojnikovi potomci, njegovi posvojenci in njihovi potomci,
  • njegov zakonec in
  • njegovi starši, če bi bili po zakonitem dednem redu upravičeni dedovati.

V primeru, da je zapustnik imel otroke, potem so nujni dediči njegovi otroci in zakonec. Vsakemu od njih pripada ½ zakonitega dednega deleža, z drugo polovico dednega deleža pa lahko zapustnik prosto razpolaga.

Nujnemu dediču gre načeloma določen del vsake stvari in vsake pravice, ki sestavlja zapuščino, oporočitelj pa lahko tudi določi, da dobi nujni dedič svoj delež v določenih stvareh, pravicah ali v denarju. To pa pomeni, da lahko oporočitelj z oporoko »razdeli stvari« in prepreči, da bi se njegovi potomci kregali in »razprodali« posamezno premoženje.

Lahko se namreč zgodi, da se dediči ne bodo mogli zmeniti med sabo in bodo postali solastniki določene stvari (npr. hiše). Če kateri koli dedič zahteva, da se stvar razdeli, pa v praksi ponavadi pride do zapletov, in v posledično do prodaje premoženja (dediči pa si potem razdelijo denar, ki ostane po plačilu sodnih in odvetniških stroškov – če sploh še ostane kaj).

Kaj če zaradi oporoke ne ostane dovolj premoženja za nujne deleže?

Če je prikrajšan kakšen nujni delež, se oporočna razpolaganja zmanjšajo le toliko kolikor je treba, da se dopolni nujni delež. Najprej zmanjšajo oporočna razpolaganja, če nujni delež s tem še ni krit, se vračajo tudi darila.

Oporočna razpolaganja se zmanjšajo v enakem razmerju, ne glede na njihovo naravo in njihov obseg razen, če iz oporoke ne izhaja kaj drugega.

Vendar pa zakoniti dedič nujnega deleža ne dobi avtomatsko. Če je tak dedič s oporoko prezrt, potem mora zahtevati nujni delež, prav tako pa mora zahtevati zmanjšanje oporočnih razpolaganj, s katerimi je prikrajšan njegov nujni delež.

Preklic oporoke

Oporočitelj lahko vselej prekliče oporoko, ali v celoti ali deloma, z izjavo, dano v katerikoli obliki, v kateri se po zakonu lahko napravi oporoka. Oporočitelj lahko prekliče pisno oporoko tudi tako, da jo uniči.

Vzorec oporoke

Če potrebujete vzorec oporoke in navodila kako jo veljavno sestaviti in shraniti, jo lahko naročite pri nas.

Oporoka – vzorec in navodila

Vzorec oporoke, ki vsebuje tipična določila, ki naj bi jih vsaka oporoka vsebovala in opcijska določila kot npr.:

  • volila
  • razdedinjenje
  • vštevanje daril v dedni delež.

Oporoki so priložena navodila glede oblike (pisna pred pričami ali lastnoročna oporoka).

 

Cena: 29,90 €

LoadingUpdating...

Ko boste dodali vse želene dokumente v košarico, oddajte naročilo (košarica zgoraj desno) in poslali vam bomo predračun.