Interni akti podjetja

Nekateri zakoni obvezujejo družbe in podjetnike, da sprejmejo lastne interne akte oziroma lastna pravila (pravilnike, sklepe). Ker je odsotnost internih aktov precej draga, predlagamo, da svoje poslovanje čimprej uskladite z zakonodajo.

Obseg obveznosti priprave internih aktov je odvisna od velikosti in dejavnosti, oblika, v kateri je gospodarski subjekt organiziran (gospodarska družba ali podjetnik), pa v večini primerov ni pomembna. Večino internih pravnih aktov si lahko pripravite sami, s pomočjo naše zbirke internih pravnih aktov in drugih pravnih pisanj, v kateri boste našli kar precej vzorcev internih pravil.

pravilnik-o-letnem-dopustu

Obvezni interni akti delodajalcev so zlasti:

Izjava o varnosti z oceno tveganja

Vsak delodajalec MORA izdelati in sprejeti izjavo o varnosti v pisni obliki, s katero določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ter jo dopolnjevati ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni tveganja.

Pogoji za opravljanje del in Sistemizacija delovnih mest

Vsi delodajalci MORAJO določiti pogoje za opravljanje del delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi, delodajalci, ki zaposlujejo 11 ali več delavcev, morajo s splošnim aktom določiti pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma pogoje za vrsto dela (sistemizacija delovnih mest).

Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

Zakon določa veliko zavezancev, in sicer zlasti: svetovalna podjetja, računovodske servise, upravljavce naložb in svetovalce v zvezi z naložbami, zavarovalne zastopnike, nepremičninske posrednike, banke, hranilnice, ipd.. Zavezanci imajo veliko obveznosti, in sicer od sprejema internih pravil, imenovanja pooblaščenca, pregledov strank do REDNEGA LETNEGA IZOBRAŽEVANJA zaposlenih! Globe za kršitve zakona so zelo visoke in sicer od 12.000 do 120.000 EUR.

program-izobrazevanja

Varstvo osebnih podatkov

Delodajalci in tudi drugi, ki zbirajo podatke o fizičnih osebah, morajo izoblikovati postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov, ki morajo biti ustrezni glede na tveganje. Upravljavci z več kot 50 zaposlenih pa morajo sprejeti interne akte, določiti odgovorne osebe za varstvo osebnih podatkov ipd. Prav tako morajo pripraviti kataloge zbirk osebnih podatkov in podatke iz katalogov sporočiti Informacijskemu pooblaščencu.

Delodajalci morajo tudi voditi dokumentacijo na podlagi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, in sicer vsaj:

  • Evidenco o zaposlenih delavcih;
  • Evidenco o stroških dela;
  • Evidenca o izrabi delovnega časa;
  • Evidenco o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu.

Opozarjamo, da so globe izjemno visoke! Segajo lahko tudi preko 120.000 EUR.

Potrebujete pomoč?

Če želite svoje poslovanje uskladiti z zakonodajo in pri tem potrebujete pravno svetovanje oz pravni nasvet, nas kontaktirajte. Lahko pa si interne pravne akte izdelate tudi sami in sicer s pomočjo naše Zbirke internih aktov.

Svetujemo, da naročite cel komplet vzorcev, lahko pa naročite tudi posamezen vzorec.

NAROČILO ZBIRKE ali POSAMEZNEGA DOKUMENTA

Za pravno pomoč se lahko obrnete na nas: info@pravninasveti.eu