Prednostne, navadne in podrejene terjatve

V stečajnem postopku je usoda poplačila terjatve odvisna od »kvalitete« terjatve, ki jo ima stečajni upnik do stečajnega dolžnika. Ločimo prednostne, navadne in podrejene terjatve. Poleg tek pa poznamo še terjatve zavarovane z ločitveno pravico.

Prednostne terjatve

Prednostne terjatve so naslednje nezavarovane terjatve:

  • plače in nadomestila plač za zadnje tri mesece pred začetkom postopka zaradi insolventnosti,
  • odškodnine za poškodbe, ki so povezane z delom pri dolžniku, in poklicne bolezni,
  • neizplačane odpravnine za prenehanje delovnega razmerja pred začetkom stečajnega postopka,
  • plače in nadomestila plač delavcem, katerih delo zaradi začetka stečajnega postopka postane nepotrebno, za obdobje od začetka stečajnega postopka do poteka odpovednega roka,
  • odpravnine delavcem, ki jim je upravitelj odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ker je njihovo delo zaradi začetka stečajnega ali med postopkom postalo nepotrebno,
  • davki in prispevki, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati z gornjimi.

Prednostne terjatve pa so tudi nezavarovane terjatve za plačilo davkov in prispevkov, ki jih mora dolžnik obračunati in plačati v skladu s predpisi in ki so nastale v zadnjem letu pred začetkom stečajnega postopka.

Podrejene terjatve

Podrejene so nezavarovane terjatve, ki se na podlagi pravnega razmerja med dolžnikom in upnikom, če postane dolžnik insolventen, plačajo šele po plačilu drugih nezavarovanih terjatev do dolžnika.

Navadne terjatve

Navadne terjatve so nezavarovane terjatve, ki niso niti prednostne niti podrejene terjatve.

Potrebujete pomoč?

Če potrebujete pomoč pri uveljavljanju svojih pravic v stečajnem postopku,  se lahko obrnete na naše pravne svetovalce.