Odločanje o sprejetju – potrditvi prisilne poravnave

O sprejetju/potrditvi prisilne poravnave odločajo vsi upniki navadnih terjatev, katerih terjatve so priznane ali verjetno izkazane, z glasovanjem. Za sprejetje prisilne poravnave mora glasovati 6/10 glasovalnih pravic.

Sodišče objavi poziv upnikom, da glasujejo o sprejetju prisilne poravnave v roku enega meseca od objave poziva. V kolikor upnik ne glasuje, se šteje, da je glasoval proti prisilni poravnavi.

Poziv sodišča mora vsebovati:

  • poziv upnikom, da glasujejo o sprejetju prisilne poravnave tako, da v enem mesecu po objavi poziva sodišču oddajo svoje glasovnice v dveh izvodih s podatki o naslovu sodišča, na katero je treba poslati glasovnice,
  • vsebino glasovnice s sestavinami,
  • rok za oddajo glasovnic o sprejetju prisilne poravnave ter
  • opozorilo upnikom, da bo sodišče upoštevalo samo tiste glasovnice, ki jih bo prejelo v enem mesecu po objavi poziva.

Če ni dosežena večina 6/10, sodišče ustavi postopek prisilne poravnave in izda sklep o začetku stečajnega postopka.

Potrebujete pomoč?

Za bolj podrobne informacije in pomoč pri uveljavljanju vaših pravic se lahko obrnete na naše pravne svetovalce.

Če želite terjatve prijavljati sami, pa vam svetujemo uporabo zbirke vzorcev pogodb, obvestil in odpovedi, v kateri boste med drugim našli tudi vzorec prijave terjatve v stečajni postopek ter vzorec prijave terjatve v postopek prisilne poravnave.

Svetujemo, da naročite cel komplet vzorcev, lahko pa naročite tudi posamezen vzorec.

NAROČILO ZBIRKE ali POSAMEZNEGA DOKUMENTA

Za pravno pomoč se lahko obrnete na nas: info@pravninasveti.eu