Kako se ustanovi stvarna služnost

Stvarna služnost je pravica lastnika gospodujočega zemljišča za njegove potrebe izvrševati dejanja na služečem zemljišču ali zahtevati od lastnika služečega zemljišča opustitev določenih ravnanj.

Služnost  je lahko:

  • pozitivna – lastnik služeče stvari mora trpeti določena ravnanja imetnika služnostnega upravičenca ali
  • negativna – lastnik služeče stvari mora opuščati določena ravnanja, nikakor pa služnost ne more biti storitev.

V kolikor želita stranki dogovoriti storitev, potem ne gre za služnost ampak za stvarno oziroma realno breme.

Služnost nastane na podlagi zakona, z odločbo državnega organa ali na podlagi pravnega posla.

Ustanovitev služnosti s pogodbo

Pri ustanovitvi služnosti na podlagi pravnega posla sta potrebna 2 posla in sicer:

  • zavezovalni posel – pogodba in
  • razpolagalni posel – to je vpis v zemljiško knjigo.

V pogodbi mora biti vsebina služnosti natančno opisana, prav tako pa mora vsebovati zemljiško knjižno dovolilo za vpis služnosti v zemljiško knjigo.

Poleg stvarnih služnosti (služnost je dogovorjena v korist nepremičnine) pa naš Stvarnopravni zakonik pozna tudi osebne služnosti, ki pa niso prenosljive. Stvarnopravni zakonik pozna naslednje osebne služnosti: užitek, nepravi užitek, raba, stanovanje in neprava stvarna služnost.

Več o osebnih služnostih pa v eni izmed prihodnjih objav.

Potrebujete pomoč?

Če potrebujete pomoč,  se lahko obrnete na naše pravne svetovalce.