Razdedinjenje nujnih dedičev – vzorec oporoke

Zapustnik lahko z oporoko določi kdo so njegovi dediči in tudi določenega dediča razdedini, če so podani utemeljeni razlogi. Vendar morate vedeti, da tudi če zapustnik v oporoki izpusti (oziroma prezre) kakega nujnega dediča, to ne pomeni, da ta dedič ne bo dedoval. Nujni dediči lahko vedno zahtevajo nujni delež in so do nujnega deleža upravičeni, razen če niso pravilno razdedinjeni.

Nujni dediči so:

–       Otroci

–       Zakonec

–       Starši (če otrok ni).

Zapustnik lahko razdedini določenega dediča, vendar le iz razlogov, ki jih določa Zakon o dedovanju. Razdedinjenje je lahko popolno ali delno. Glavna razloga za razdedinjenje sta:

–       če se dedič huje pregreši nad zapustnikom (moralno ali stori kaznivo dejanje) ali

–       če se je dedič vdal brezdelju in nepoštenemu življenju.

Načeloma mora biti razlog za razdedinjenje podan takrat, ko je bila oporoka sestavljena, namen razdedinjenja pa mora biti nedvoumno in dovolj določno izražen.

Z razdedinjenjem izgubi dedič dedne pravice v obsegu razdedinjenja. Če je razdedinjenje popolno, dedič sploh ne deduje, če pa delno, potem deduje le v omejenem obsegu.

Če želite kakega svojega dediča razdediniti, naročite vzorec oporoke, ki vsebuje tudi vzorčen tekst za razdedinjenje.

Oporoka – vzorec in navodila

Vzorec oporoke, ki vsebuje tipična določila, ki naj bi jih vsaka oporoka vsebovala in opcijska določila kot npr.:

  • volila
  • razdedinjenje
  • vštevanje daril v dedni delež.

Oporoki so priložena navodila glede oblike (pisna pred pričami ali lastnoročna oporoka).

 

Cena: 29,90 €

LoadingUpdating...