Obveščanje Zavoda za zaposlovanje glede odpovedi

Kadar delodajalec odpoveduje pogodbo o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti ali poslovnega razloga ima dve možnosti in sicer:

  • delavcu lahko ponudi novo pogodbo o zaposlitvi pod spremenjenimi pogoji ali
  • obvesti Zavod za zaposlovanje o odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu.

 

Če delodajalec delavcu ne ponudi sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi, mora ob začetku teka odpovednega roka OBVEZNO obvestiti Zavod za zaposlovanje o odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu.

 

V tem primeru mora delodajalec omogočiti delavcu odsotnost z dela najmanj en dan na teden (za vključevanje v ukrepe na področju trga dela v skladu s predpisi o urejanju trga dela) in mu za ta dan izplačati nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela v višini 70 odstotkov osnove iz sedmega odstavka 137. člena ZDR-1.

 

Če potrebujete podrobna navodila in opomnike glede izvedbe samega postopka, jih lahko naročite pri nas ali pa nas kontaktirate za nasvet na info@vzorci-pogodb.com

Kako sestaviti pogodbo – navodila in opomnik

Navodila glede tipičnih sestavin pogodb in opozorilo glede tipičnih določb pogodb.

Cena: 30,50 €

Kako zaposliti delavca – navodila in opomnik

Zakon o delovnih razmerjih in ostala spremljajoča zakonodaja delodajalcem nalaga vrsto opravil, ki jih morajo opraviti ob zaposlovanju novih delavcev. Ker ta opravila ne vplivajo na končni rezultat (katerega delavca izberete), jih je smotrno izvesti, saj so kazni precej visoke.

Spodnji opomnik vam bo pomagal pri izvedbi postopka nove zaposlitve, še zlasti pa pomagal, da se izognete rizikom visokih glob in rizikom nekaterih delovnih sporov.

Cena: 30,00 €

Odpoved iz krivdnega razloga- opomnik in navodila

Opomnik vas vodi čez vse faze postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Za vsako fazo postopka so podrobna navodila kako  izvesti postopek in se tako izogniti nepotrebnim sodnim sporom.

Cena: 30,50 €

Odpoved iz poslovnega razloga- opomnik in navodila

Opomnik vas vodi čez vse faze postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Za vsako fazo postopka so podrobna navodila kako  izvesti postopek in se tako izogniti nepotrebnim sodnim sporom.

Cena: 30,50 €

Odpoved iz razloga nesposobnosti- opomnik in navodila

Opomnik vas vodi čez vse faze postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Za vsako fazo postopka so podrobna navodila kako  izvesti postopek in se tako izogniti nepotrebnim sodnim sporom.

Cena: 30,50 €

LoadingUpdating...