Kaj se šteje za osebno dopolnilno delo

Za osebno dopolnilno delo se štejejo:

 • dela pomoči v gospodinjstvu, njim podobna dela ali druga manjša dela ter
 • izdelovanje izdelkov domače in umetnostne obrti in nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč.

 

Obe vrsti del se se ne smejo opravljati za pravno osebo ali podjetnika, ampak le za fizične osebe brez registrirane dejavnosti.

 

Seznam del, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo je določen v prilogi Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu.

 

Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu in njegova priloga določata, da se kot občasna dela pomoči v gospodinjstvu, oz druga manjša dela štejejo naslednja občasna dela:

 • pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri čiščenju in vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin;
 • pomoč pri kmetijskih delih;
 • varstvo otrok, pomoč starejšim, bolnim in invalidom na domu;
 • inštrukcije kot pomoč pri izpolnjevanju šolskih in študijskih obveznosti;
 • prevajanje in lektoriranje;
 • izvajanje umetniških oziroma drugih kulturnih vsebin ob zasebnih dogodkih;
 • pomoč pri oskrbi hišnih živali na domu lastnika živali.
 • ·

Kot druga vrsta del, ki jo zakon in pravilnik navaja za osebno dopolnilno delo pa so izdelovanje izdelkov domače in umetnostne obrti in nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč. Med ta dela spadajo:

 • izdelovanje in prodaja izdelkov domače in umetnostne obrti, ki niso namenjeni zaužitju;
 • izdelovanje, popravilo in prodaja izdelkov, ki jih je možno izdelovati na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih in niso namenjeni zaužitju;
 • nabiranje in prodaja gozdnih sadežev/plodov in zelišč v njihovi osnovni obliki;
 • mletje žita ter žganje apna in oglja na tradicionalen način in njihova prodaja.
 • ·

Natančen seznam del si lahko preberete v prilogi 1 Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu (UrL RS, št. 94/2014) ali pa si preberete naša druga pojasnila na temo osebnega dopolnilnega dela.