Svet delavcev

Sodelovanje delavcev pri upravljanju se uresničuje na različne načine. Oblike soodločanja je predvsem odvisna od velikosti delodajalca.

 

Zakon sodelovanju delavcev pri upravljanju določa, da se:

  • svet delavcev oblikuje, če je v družbi zaposlenih več kot 20 delavcev z aktivno volilno pravico (aktivno volilno pravico imajo delavci, ki so pri delodajalcu zaposleni vsaj 6 mesecev);
  • če pa je v družbi manj kot 20 zaposlenih, delavci sodelujejo pri upravljanju preko delavskega zaupnika.

 

Število članov sveta delavcev je odvisno od velikosti delodajalca in štejejo od tri (3) do 13 članov (oz. še več, če je pri delodajalcu zaposlenih več kot 2.000 zaposlenih).

 

Člani sveta delavcev so izvoljeni za mandat štirih (4) let na tajnih in neposrednih volitvah pri delodajalcu.

 

Delodajalec in svet delavcev morajo skleniti pisni dogovor, s katerim podrobno uredita uresničevanje pravic delavcev pri upravljanju. Ta pisen dogovor je tako v interesu delavcev kot delodajalcev, saj:

  • Delavci dobijo pisno zagotovila, da bodo njihovi predlogi upoštevani pri sprejemu odločitev,
  • Delodajalci pa zagotovilo, da se Svet delavcev ne bo vmešaval v postopke, ki odstopajo od sprejetega dogovora.

 

Če potrebujete pomoč pri sestavi dogovora, nas kontaktirajte na info@prevninasveti.eu ali info@vzorci-pogodb.com.