Obvestilo o dopustu

Delavcem pripada minimalno 4 tedne dopusta in dodaten dopust, ki ga določajo Zakon o delovnih razmerjih-1, panožna kolektivna pogodba in interni akti delodajalca.

Količina oziroma število dni dopusta je odvisno od več dejavnikov (dolžina delovnega tedna, otroci do 15 let, invalidnost, pogoji dela itd), zato je obstoj teh dejavnikov potrebno vsako leto preveriti in odmeriti dopust na novo. Več o sami odmeri si preberite v eni izmed prejšnjih objav, saj smo o tem že večkrat pisali.

Dopust je potrebno odmeriti vsako leto

Zakon o delovnih razmerjih delodajalcem nalaga, da najkasneje do 31. marca pisno obvestijo delavce o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. To je zlasti pomembno, saj se dejansko stanje spreminja in s tem se spreminja tudi količina dopusta.

Sama odmera pa ni le dodatna nepotrebna administracija, ampak je lahko tudi korist delodajalca, saj se z njo izogne nepotrebnim zapletom. Vedite, da se lahko število dni dopusta tudi zmanjša, zato je pogosto v interesu delodajalca da vsako leto preveri pogoje in si morda zagotovi dodaten delovni dan ali dva, kar pa predstavlja večjo produktivnost in večji dobiček za podjetje.

Delodajalec lahko delavca obvesti tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, če elektronski naslov zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

Pozor!

Pozabljivost vas lahko drago stane, saj vas lahko inšpektor kaznuje z globo od 750 do 2.000 EUR, če delavcev ne obvestite o odmeri letnega dopusta v skladu z drugim odstavkom 160. člena ZDR-1.

Izognite se nepotrebnim kaznim in odvečnim stroškom, zaradi preveč odmerjenega dopusta in naročite vzorec obvestila o odmeri dopusta še danes (cena le 15 EUR+DDV):

Obvestilo o dopustu – vzorec