Kazni in globe – pogodba za določen čas

Delovno razmerje se načeloma sklepa na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, izjemoma pa tudi za določen čas. Če v pogodbi o zaposlitvi čas ni določen, še šteje, da je pogodba sklenjena za nedoločen čas. Pogodba za določen čas (za opravljanje istih delovnih zadolžitev) se lahko sklepa le iz zakonsko določenih razlogov in je praviloma časovno omejena in je lahko sklenjena največ za dve leti. Časovna omejitev ne velja v primerih nadomeščanja začasno odsotnega delavca, kot tudi ne v primeru projekta, ki traja dalj kot dve leti.

POZOR – globe v primeru nezakonito sklenjenih pogodb so zaposlitvi s zelo visoke.

od 3.000 do 20.000 EUR sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zunaj primerov iz 54. člena ZDR-1;
od 3.000 do 20.000 EUR sklene eno ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas daljši od dveh let;
od 3.000 do 20.000 EUR pri nezakonito sklenjeni pogodbi za določen čas ne upošteva da je pogodbe sklenjena za nedoločen čas;
od 3.000 do 20.000 EUR pri nezakonito sklenjeni pogodbi za določen čas ne upošteva da je pogodbe sklenjena za nedoločen čas;
od 3.000 do 20.000 EUR delavcu, ki mu preneha pogodba o zaposlitvi za določen čas, ne izplača odpravnine;
od 3.000 do 20.000 EUR pri njem opravlja delavec delo na podlagi pogodbe civilnega prava v nasprotju z ZDR-1

Za zgoraj naštete prekrške se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca z globo od 450 do 2.000 EUR.

Če se želite izogniti visokim globam, nas kontaktirajte in poskrbeli bomo za vaše kadrovske zdeve. Za več informacij nam pišite na: info@vzorci-pogodb.com ali info@pravninasveti.eu

Ali naročite ustrezne vzorce tukaj:

Dogovor o uporabi službenega vozila

Delodajalec s to pogodbo dovoljuje uporabo službenega vozila tako za službene kot tudi za osebne potrebe, delavec pa službeno vozilo prevzema in se strinja s pogoji uporabe za službene in zasebne potrebe.

S to pogodbo/dogovorom se dogovorijo vse pravice in obveznosti strank.

Cena: 30,50 €

Kako zaposliti delavca – navodila in opomnik

Zakon o delovnih razmerjih in ostala spremljajoča zakonodaja delodajalcem nalaga vrsto opravil, ki jih morajo opraviti ob zaposlovanju novih delavcev. Ker ta opravila ne vplivajo na končni rezultat (katerega delavca izberete), jih je smotrno izvesti, saj so kazni precej visoke.

Spodnji opomnik vam bo pomagal pri izvedbi postopka nove zaposlitve, še zlasti pa pomagal, da se izognete rizikom visokih glob in rizikom nekaterih delovnih sporov.

Cena: 30,00 €

Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo

Pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo je namenjena direktorjem (poslovodjem) večosebnih družb in prokuristom, ki imajo sklenjeno delovno razmerje z družbo.

Pogodbo o zaposlitvi s poslovodno osebo marsikdo pozna pod pojmom “individualna pogodba o zaposlitvi”.

Zaradi sprememb v zakonodaji, lahko to pogodbo sedaj sklepajo le še direktorji večosebnih družb (vsaj 2 družbenika), direktorji enoosebnih družb , če družbenik in direktor nista ista oseba in prokuristi. V primeru enoosebnih družb, kjer sta direktor in družbenik ista oseba, pa je potrebno skleniti pogodbo o poslovodenju.

Cena: 30,50 €

Pogodba o zaposlitvi za določen čas

Vzorec pogodbe o zaposlitvi za določen čas vsebuje vse obvezne sestavine pogodbe.

Cena: 30,50 €

Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas

Vzorec pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas vsebuje vse obvezne sestavine pogodbe.

Cena: 30,50 €

Pogodba o zaposlitvi za projektno delo

Vzorec pogodbe o zaposlitvi za projektno delo vsebuje vse obvezne sestavine pogodbe.

Vzorec je namenjen za tiste primere pogodb za določen čas, ko je delo organizirano projektno in se ne ve točno do kdaj bo trajal projekt oziroma je znano, da bo projekt trajal dlje kot 2 leti.

Projektno delo je namreč izjema, kjer se lahko pogodba sklepa za določen čas, ki je daljši od dveh let.

Cena: 30,50 €

LoadingUpdating...