Izredni dopust

Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. Poleg rednega dopusta, ki ga mora delodajalec vsako leto odmeriti do konca marca, pa ima pravico tudi do dodatnih plačanih odsotnosti zaradi osebnih okoliščin oz. t.i. izredni dopust.

 

Minimalne standarde glede izrednega dopusta oz. dopusta zaradi osebnih okoliščin določa Zakon o delovnih razmerjih-1, daljša trajanja pa panožne kolektivne pogodbe.

 

V skladu z zakonom o delovnih razmerjih-1 ima delavec pravico do plačane odsotnosti z dela zaradi sledečih osebnih okoliščin:

 

–      lastne poroke,

–      smrti zakonca ali zunajzakonskega partnerja,

–       smrti otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja,

–      smrti staršev – oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj,

–      hujše nesreče, ki zadane delavca,

 

Za vsako izmed teh okoliščin ima delavec pravico do plačane odsotnosti z dela najmanj en delovni dan, vendar največ sedem delovnih dni v posameznem koledarskem letu.

 

Dodatne razloge in daljše trajanje izrednega dopusta pa določajo kolektivne pogodbe. Seznam kolektivnih pogodb je dostopen tukaj. Tako na primer delavcem določenih dejavnosti (odvisno od kolektivne pogodbe) pripada tudi dodaten dopust za:

–       poroko otroka,

–       selitev

–       narave nesreče

–       vstop otroka v šolo, itd.

 

Če imate vprašanja vezana na redni ali izredni dopust, nas lahko kontaktirate na info@pravninasveti.eu .