Prevzem izpolnitve – gotovinska plačila nad 50 EUR

S 27.12.2011, ko je stopil v veljavo spremenjen Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku, morajo podjetja vsa plačila nad 50 EUR za blago in storitve izvršiti na TRR prejemnika (podjetja). Določba je neživljenska in v praksi težko izvedljiva, saj veliko mikro in majhnih podjetij nima plačilne ali kreditne kartice.

Rešitev, če podjetje kartice nima?

Zakon določa obveznost nakazovanja plačil in prejemkov na transakcijske račune in ne iz transakcijskih računov.  Če nimate poslovne kartice, lahko plačate s plačilnim nalogom – položnico (na banki ali preko e-banke), po našem mnenju pa tudi z osebno plačilno ali kreditno kartico (pogoj, da je nakazano na TRR je izpolnjen).

DURS v svojem pojasnilu (Vprašanja in odgovori v zvezi s spremenjenim Pravilnikom o izvajanju Zakona o davčnem postopku) navaja, da je plačilo s plačilnimi in kreditnimi karticami ne pomeni gotovinskega poslovanja, saj je pri tovrstnem poslovanju zagotovljena sledljivost denarnega toka in da je plačilo preko položnice dopusten način plačila.

Rešitev – Prevzem izpolnitve

Glede na generalno obveznost nakazovanja plačil na TRR in v skladu s pojasnilom, je po našem mnenju dovoljeno tudi, da poslovne stroške plačate z osebno plačilno ali kreditno kartico. Generalna obveznost plačila na TRR je namreč izpolnjena, in sicer ne glede na to kdo je imetnik kartice, prav tako pa je zagotovljena sledljivost.

Navedeno pomeni, da fizična oseba prevzame izpolnitev obveznosti podjetja in to obveznost izpolni v skladu z zakonodajo. Dogovor o prevzemu izpolnitve je dopusten po Obligacijskem zakoniku in ga davčna zakonodaja ne prepoveduje.

Da se izognete zapletom, svetujemo, da s svojim podjetjem sklenete pisni dogovor o pravici  prevzema izpolnitve. Vzorec pisnega dogovora lahko naročite spodaj.

Primer: podjetje kupi tiskalnik (račun se glasi na podjetje in predstavlja poslovni strošek),  vi osebno – kot fizična oseba – pa prevzamete izpolnitev (po 434. členu OZ) in plačate s svojo osebno plačilno kartico. Tako bo prodajalec dobil kupnino na TRR, vam pa bo moje podjetje nato povrnilo kupnino (tudi na TRR). Ker bo kupnina plačana iz osebnega TRR na prodajalčev TRR, bo to zagotovilo sledljivost.

Opozarjamo, da je zgoraj navedena rešitev le naše mnenje, do katerega se pristojni organi še niso opredelili. Vprašanje smo že poslali na DURS in MF, a se do njega še niso opredelili.

NAROČILO DOGOVORA

Dogovor o prevzemu izpolnitve (plačilo z osebno plačilno kartico)

Prevzem izpolnite pomeni, da se tretja oseba dolžniku zaveže, da bo izpolnila dolžnikovo obveznost nasproti njegovemu upniku. Prevzemnik izpolnitve ne prevzema dolga in tudi ne pristopa k dolgu, zato ga upnik ne more terjati na plačilo.

S tem dogovorom zaposleni (ali poslovodja) prevzame izpolnitev obveznosti družbe in sicer tako, da plača s svojo plačilno kartico, družba pa mu plačilo nato vrne.

Cena: 25,00 €

Pogodba o prevzemu dolga

Prevzem dolga se opravi s pogodbo med dolžnikom in prevzemnikom, v katero je privolil upnik. S prevzemom dolga postane prevzemnik dolga dolžnik, stari dolžnik pa postane prost svoje obveznosti takrat, ko upnik v pogodbo privoli.

Pogodba o prevzemu dolga ima učinek pogodbe o prevzemu izpolnitve, dokler upnik vanjo ne privoli, kakor tudi, če privolitev odkloni.

Cena: 25,00 €

Pogodba o prevzemu izpolnitve

Prevzem izpolnite pomeni, da se tretja oseba dolžniku zaveže, da bo izpolnila dolžnikovo obveznost nasproti njegovemu upniku. Prevzemnik izpolnitve odgovarja le dolžniku, ne pa tudi upniku.

Prevzemnik izpolnitve ne prevzema dolga in tudi ne pristopa k dolgu, zato ga upnik ne more terjati na plačilo.

Cena: 29,90 €

LoadingUpdating...