Pogodba o poslovodenju – vzorec

Od 1.1.2012 dalje mora imeti poslovodja (direktor) v enoosebni družbi obvezno sklenjeno pogodbo o poslovodenju. Brez pogodbe o poslovodenju si ne sme izplačevati honorarja, prav tako pa si ne sme izplačevati stroškov. V kolikor bi si poslovodja izplačal honorar in stroške, bi bili ti davčno nepriznani in zato dvojno obdavčeni.

Ker je davčno priznan le tisti odhodek (plačilo), ki je dogovorjen v pogodbi o poslovodenju, je podpis pogodbe nujen.

S pogodbo o poslovodenju se poslovodja zaveže, da bo vodil in zastopal družbo, družba pa mu bo v zameno za to izplačevala honorar/nadomestilo.

Obvezno je potrebno navesti vsa potencialna izplačila (honorar, potni stroški…), saj bodo le na ta način davčno priznani.

Potrebujete preprost vzorec pogodbe o poslovodenju? Naročite ga tukaj:

S pogodbo o poslovodenju se poslovodja zaveže, da bo opravljal določeno delo, družba pa mu bo v zameno za to delo izplačevala honorar/nadomestilo. S pogodbo o poslovodenju se stranki dogovorita o:

  • pravicah,  obveznostih in morebitnih omejitvah poslovodje
  • višini honorarja in pravici do plačil stroškov
  • itd.

Price: 25,00 €

Loading Updating cart...
LoadingUpdating...