Pogojni odvzem izpita oz. kako se izogniti odvzemu izpita?

26 Junij 2012

Ste dobili 18 kazenskih točk in vam je sodišče s sklepom odvzelo izpit? Ali veste, da lahko kljub izreku prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja predlagate za t.i. pogojni odvzem izpita? Vzorčni predlog za pogojno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja lahko naročite pri nas za ceno 30 EUR.

Kaj je pogojni odvzem vozniškega dovoljenja?

Pogojni odvzem vozniškega dovoljenja pomeni, da sodišče odloži prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljena, in določi preizkusno dobo ter obveznosti voznika. V času poskusne dobe mora voznik:

  • izpolniti obveznosti, ki jih določi sodišče in
  • ne sme storiti nobenega večjega prekrška.

Ves čas trajanja preizkusne dobe imate veljavno vozniško dovoljenje in se lahko brez strahu vozite.

Če voznik  ne stori nobenega večjega prekrška in izpolni vse naložene obveznosti, se mu izpit ne odvzame, kazenske točke pa se mu zbrišejo.

Pogojni odvzem izpita morate predlagati

Pogojni odvzem ni avtomatski, ampak ga morate predlagati. Predlog lahko vložite v roku 15 dni od pravnomočnosti sklepa o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. V predlogu morate natančno opisati okoliščine ter mu priložiti zdravniško spričevalo.

Razlogi za izrek pogojnega odvzema

Predlogu lahko sodišče ugodi, če oceni, da storilec prekrškov ne bo ponavljal in da bo izpolnil naložene obveznosti. Pri oceni predvsem upošteva osebnost storilca, predkaznovanost, okoliščine, v katerih je storil prekršek, itd.

Predlog za pogojni odvzem vozniškega dovoljenja

Če predloga ne znate sestaviti sami, lahko pri nas naročite:

  • Vzorec predloga za pogojni odvzem (cena 30 EUR z vključenim DDV) v katerega vpišete vaše osebne podatke in razloge ali pa
  • naročite individualno sestavo predloga za pogojni odvzem (cena 66 EUR z vključenim DDV).

Vzorec ali individualno sestavo dodajte v košarico ter oddajte naročilo. Na elektronski naslov boste prejeli predračun. Po plačilu predračuna vam bomo še isti dan poslali naročen vzorec ali vprašalnik za sestavo predloga.

Predlog za nadomestitev prisilne izterjave globe z delom v splošno korist

Predlog za nadomestitev prisilne izterjave globe z delom v splošno korist lahko storilec, ki mu uklonilni zapor ni bil določen, vloži najpozneje v osmih dneh po poteku roka za plačilo globe.

Cena brez DDV: 25,00 €

Loading Dodajam v košarico...

Predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja (vzorec)

Sodišče lahko prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja odloži (t.i. pogojni odvzem), če storilec sodišču poda predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja in k predlogu priložiti zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu.

Če storilec v preizkusni dobi (6 mesecev do 2 let) odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ne stori hujšega prekrška in opravi naloge, ki mu jih naloži sodišče, izpit trajno obdrži.

Med preizkusno dobo ima storilec veljavno vozniško dovoljenje in ga lahko uporablja.

Cena brez DDV: 25,00 €

Loading Dodajam v košarico...

Predlog za pogojni odvzem vozniškega dovoljenja (vzorec)

Pogojni odvzem vozniškega dovoljenja pomeni, da sodišče izpita ne vzame, če v preizkusni dobi ne delate prerškov in če izpolnite naložene obveznosti. Ves čas trajanja preizkusne dobe imate veljavno vozniško dovoljenje in se lahko brez strahu vozite.

Če uspešno prestanete preizkusno dobo, se vam vozniški izpit "trajno" vrne in kazenske točke izbrišejo.

Cena brez DDV: 25,00 €

Loading Dodajam v košarico...

Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja (vzorec)

So vam policisti začasno odvzeli vozniško dovoljenje? Sodišču lahko predlagate, da vam začasno odvzeto vozniško dovoljenje vrne za čas trajanja postopka o prekršku.

Naročite predlog, ga izpolnite in pošljite na sodišče.

Cena brez DDV: 25,00 €

Loading Dodajam v košarico...

Prošnja za delo v splošno korist namesto globe

Storilec prekrška, ki zaradi premoženjskega stanja oz možnosti za plačilo ne more plačati globe, lahko zaprosi, da se plačilo globe nadomesti z opravo določene naloge v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti.

Ta vloga se vloži v postopku določitve uklonilnega zapora.

Cena brez DDV: 25,00 €

Loading Dodajam v košarico...

Prošnja za obročno plačilo globe

Če globe ne zmorete plačati v enktarnem znesku, lahko predlagate obročno odplačilo.

Cena brez DDV: 25,00 €

Loading Dodajam v košarico...

Sestava predloga za pogojni odvzem vozniškega dovoljenja

Vam je sodišče izreklo prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja?

Naročite sestavo predloga za pogojni odvzem izpita (oz pogojno vrnitev izpita) in nam pošljite opis situacije. Po najboljših močeh se bomo potrudili, da sodišče prepričate, da prekrškov ne boste ponavljali in da obstajajo okoliščine, ki omogočajo zgolj pogojno kazen.

Če boste sodišče prepričali, da prekorškov ne boste ponavljali in da boste izpolnili naložene obveznosti, vam bo sodišče vozniško dovoljenje vrnilo in vam prihranilo kar nekaj € za ponovno opravljanje izpita.

Cena brez DDV: 55,00 €

Loading Dodajam v košarico...
LoadingDodajam...

Comments are closed.

PRAVNA HIŠA IURIS Zagrad 17, Celje info@pravninasveti.eu 040 326 352
ODDAJ NAROČILO

( vzorcev iz košarice)

KOŠARICA
Koristi
Poenostavitev poslovanja.

Prihranek denarja, saj je zbirka cenejša kot 1 obisk odvetnika.

Naročene vzorce dobite takoj po plačilu predračuna.

Prihranek časa, saj so vsi vzorci na enem mestu.

Zmanjšanje pravnih rizikov, saj so vzorce pripravili izkušeni pravniki.