Oporoka in oporočno dedovanje

Oporoka je enostranska izjava volje, s katero zapustnik razpolaga s svojim premoženjem za primer smrti. Vendar pa razpolaganje ni popolnoma svobodno, saj je v določenih primerih omejeno z zakonom. Je enostranski pravni posel, kar pomeni, da so nastanek, veljava in prenehanje odvisni samo od volje zapustnika – oporočitelja. Soglasje dediča ni potrebno.

Je strogo osebni posel zato zastopanje ni dovoljeno (veljavno), prav tako pa zapustnik ne more prepustiti določitve dediča nekomu tretjemu.

Oporoko lahko oporočitelj kadarkoli prekliče. Za preklic se šteje tudi sestava nove oporoke, zato je datum na oporoki zelo pomemben. Oporoka je strogo formalen posel, kar pomeni, da je veljavna le, če je sestavljena v eni izmed predpisanih oblik.

Razpolaganja določena v oporoki se realizirajo šele ob smrti oporočitelja.

Oporoko lahko sestavi vsak, ki je sposoben za razsojanje in je star vsaj 15 let. Volja, izjavljena v oporoki, mora ustrezati pravi in resnični volji zapustnika. V kolikor je zapustnik sestavil oporoko zaradi sile ali grožnje, v zmoti ali zaradi zvijače, oporoka ni veljavna.

Za veljavnost je zelo pomembna tudi oblika, ki je določena z zakonom (npr pisna, ustna v primeru izrednih razmer, sodna, notarska ipd).

Vendar pa oporoka, ki jo je sestavil oporočno nesposoben zapustnik ali ker je bila podala pod silo, grožnjo ali zaradi zvijače, ni neveljavna sama po sebi, ampak je potrebno podati zahtevo, da se oporoka razveljavi. Zahtevo poda tisti, ki ima pravni interes, in sicer v 1 letu od dneva, ko se je izvedelo za vzrok neveljavnosti (subjektivni rok) in v 10 letih od razglasitve oporoke (objektivni rok).

Oporoka pa je nična, če je njena vsebina nemogoča, če se vsebine ne da določiti ali če je v nasprotju z ustavo ali moralo. Kadar je nična le posamična določba oporoke, ni nična oporoka v celoti, razen če oporoka brez nične določbe ne more obstajati.

Nična oporoka je neučinkovita sama po sebi, zato mora na ničnost paziti sodišče po uradni dolžnosti, nanjo pa se lahko sklicuje tudi vsakdo s pravnim interesom.

Vsebina oporoke

Zapustnik v oporoki določi enega ali več dedičev, določi volila in volilojemnike, morebitna razdedinjenja, odvzem nujnega deleža v korist potomcev, določila o vračunanju ali nevračunanju daril in volil zakonitemu dediču in določilo o preklicu prejšnje oporoke. Z oporoko pa lahko zapustnik določi tudi izvršitelja oporoke, način delitve zapuščine, izrazi željo glede kraja in načina pogreba, željo o tem kdo naj skrbi za mladoletne otroke, prizna očetovstvo ipd.

Oporočni dedič

Je oseba, ki naj po volji oporočitelja deduje vse ali del premoženja. Oseba, ki ji je oporočitelj naklonil eno ali več določenih stvari ali pravic, praviloma ni dedič, ampak volilojemnik.

Shranjevanje oporoke

Oporoko lahko hrani zapustnik doma, pri sodišču ali notarju.

Naročilo vzorca oporoke

Če želite čim ceneje urediti vse potrebno, si naročite vzorec oporoke skupaj z navodili. Za pravno pomoč se lahko obrnete na nas: info@pravninasveti.eu

Oporoka – vzorec in navodila

Vzorec oporoke, ki vsebuje tipična določila, ki naj bi jih vsaka oporoka vsebovala in opcijska določila kot npr.:

  • volila
  • razdedinjenje
  • vštevanje daril v dedni delež.

Oporoki so priložena navodila glede oblike (pisna pred pričami ali lastnoročna oporoka).

 

Cena: 29,90 €

LoadingUpdating...

Ko boste dodali vse želene dokumente v košarico, oddajte naročilo (košarica zgoraj desno) in poslali vam bomo predračun.