Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca

Delavec lahko izredno odpove pogodbo o zaposlitvi v roku 30 dni od kar je pisno opomnil delodajalca na izpolnitev obveznosti in o kršitvah pisno obvesti inšpektorja za delo, če delodajalec v roku 8 dni od pisnega opomina kršitve ni odpravil. To pomeni, da mora delavec:

 • pisno opomniti delodajalca na izpolnitev obveznosti,
 • pisno obvestiti inšpektorja za delo,
 • počakati 8 dni, da delodajalec kršitve odpravi,
 • če delodajalec kršitev v 8 dneh ne odpravi, lahko delavec v roku 30 dni izredno odpove pogodbo o zaposlitvi.

Razlogi za izredno odpoved s strani delavca

Delavec mora pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi delodajalca pisno opomniti na izpolnitev obveznosti in o kršitvah pisno obvesti inšpektorja za delo. Po preteku osmih dni po pisnem opominu lahko v roku 30 dni delodajalcu izredno odpove pogodbo o zaposlitvi, če:

 • mu delodajalec več kot dva meseca ni zagotavljal dela in mu tudi ni izplačal zakonsko določenega nadomestila plače,
 • mu ni bilo omogočeno opravljanje dela zaradi odločbe pristojne inšpekcije o prepovedi opravljanja delovnega procesa ali prepovedi uporabe sredstev za delo,
 • mu je delodajalec vsaj dva meseca izplačeval bistveno zmanjšano plačilo za delo,
 • mu delodajalec trikrat zaporedoma ali v obdobju šestih mesecev ni izplačal plačila za delo ob zakonsko oziroma pogodbeno dogovorjenem roku,
 • delodajalec ni zagotavljal varnosti in zdravja delavcev pri delu in je delavec od delodajalca predhodno zahteval odpravo grozeče neposredne in neizogibne nevarnosti za življenje ali zdravje,
 • mu delodajalec ni zagotavljal enake obravnave, ali
 • mu delodajalec ni zagotovil varstva pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu.

Če delavec izredno odpove pogodbo o zaposlitvi mu pripada odpravnina!

Delavec je v primeru, če sam izredno odpove pogodbo o zaposlitvi, upravičen do odpravnine, v višini kot bi jo prejel v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, in do odškodnine najmanj v višini izgubljenega plačila za čas odpovednega roka.

Potrebujete pomoč?

Če potrebujete pomoč, se lahko obrnete na naše pravne strokovnjake  na: info@pravninasveti.eu . Cena nasveta in pomoči pri izredni odpovedi je že od 50 EUR naprej.