Preprečevanje pranja denarja

Ali se zavedate, da vas lahko kaj hitro doleti 120.000 EUR visoka kazen po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma? Zakon zavezancem nalaga ogromno obveznosti! Katere obveznosti imate in kako jih izpolnite, si lahko preberete v nadaljevanju.

Kakšne so vaše naloge? Kako se izogniti globi?

Zavezanci morajo pred vsako transakcijo ali sklepanjem poslovnega razmerja:

  • izvesti pregled stranke in sporočati zahtevane podatke in posredovanje dokumentov Uradu za preprečevanje pranja denarja;
  • imenovati pooblaščenca in namestnikov pooblaščenca;
  • skrbeti za redno strokovno usposabljanje in izobraževanje delavcev (vsako leto!!!);
  • pripraviti seznam indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij
  • pripraviti analizo tveganja ter
  • izvajati druge naloge in obveznosti po določbah ZPPDFT.

Zavezanci morajo pripraviti program letnega strokovnega usposabljanja in izobraževanja za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja in financiranja terorizma najpozneje do konca marca za tekoče leto.

Redno letno strokovno usposabljanje je obvezno.  Če se letos usposabljanja še niste udležili, naročite e-usposabljanje še danes in se izognite 60.000 EUR kazni. E-usposavbljanje in izobraževanje na temo preprečevanja pranja denarja lahko naročite spodaj ali pa direktno na našo spletni učilnici: E-usposabljanje za preprečevanje pranja denarja.

Višina glob

Globe za kršitve zakona so zelo visoke in sicer segajo tudi do 120.000 EUR.

Potrebujete dokumentacijo in redno izobraževanje?

Svetujemo vam, da naročite vzorce potrebne dokumentacije in se tako izognete enormnim globam. Za ceno, ki znaša manj kot ½ odstotka zagrožene kazni, se boste izognili vsem nepotrebnim zapletom. Lahko pa pri nas naročite tudi individualno sestavo dokumentacije. V tem primeru nas kontaktirajte na e-mail: info@pravninasveti.eu

Naročite si vzorce dokumentacije – Ko boste dodali vse želene dokumente v košarico, oddajte naročilo (košarica zgoraj desno) in poslali vam bomo predračun.

Program letnega izobraževanja – preprečevanje pranja denarja

Program letnega strokovnega usposabljanja in izobraževanja za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja in financiranja terorizma je potrebno pripraviti najpozneje do konca marca za tekoče leto. Globa za zamudo roka znaša do 30.000 EUR!

Cena: 29,90 €

Loading Posodabljamo košarico
LoadingUpdating...

Ko boste dodali vse želene dokumente v košarico, oddajte naročilo (košarica zgoraj desno) in poslali vam bomo predračun.