Prijava terjatev v stečajni postopek

labirint

Rok za prijavo terjatev je tri mesece po objavi oklica o začetku stečajnega postopka. Prijava terjatve mora vsebovati določen zahtevek za priznanje terjatve v postopku in opis dejstev, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka, in dokaze o njih.

Zahtevek za priznanje terjatve mora nujo obsegati natančen znesek:

–  glavnice

– stroškov in

– obresti, ki so se natekle do začetka postopka.

Zahtevek, ki bi se glasil:

…glavnico v višini XXX EUR skupaj z obrestmi in stroški postopka…

ni dovolj, saj se morajo tudi obresti, ki so se natekle do začetka postopka in stroški postopka glasiti na točno določen EUR znesek.

V enem mesecu po poteku roka za prijavo terjatve se mora stečajni upravitelj o vsaki pravočasno prijavljeni terjatvi določno izreči, ali jo priznava ali prereka in sodišču predložiti seznam preizkušenih terjatev. Zoper ta seznam je možen ugovor.

Ko je postopek z morebitnimi ugovori zaključen, izda stečajni upravitelj končni seznam preizkušenih terjatev. Sodišče v 3 delovnih dneh po prejemu končnega seznama preizkušenih terjatev, objavi sklep o preizkusu terjatev in končni seznam preizkušenih terjatev.

Ločimo:

  • Priznana terjatev:  če jo prizna upravitelj in je ne prereka nihče od upnikov.
  • Prerekana terjatev: če jo prereka upravitelj ali katerikoli upnik.
  • Verjetno izkazana terjatev: je tista prerekana terjatev, za katero sodišče odloči, da je verjetno izkazana.

Potrebujete pomoč?

Za bolj podrobne informacije in pomoč pri prijavi vaših terjatev v stečajni postopek, pa se lahko obrnete na naše pravne svetovalce.

Če želite terjatve prijavljati sami, pa vam svetujemo, da naročite zbirko vzorcev pogodb, obvestil in odpovedi, v kateri boste med drugim našli tudi vzorec prijave terjatve v stečajni postopek.

Svetujemo, da naročite cel komplet vzorcev, lahko pa naročite tudi posamezen vzorec.

There are no products in this group.

LoadingUpdating...

Ko boste dodali vse želene dokumente v košarico, oddajte naročilo (košarica zgoraj desno) in poslali vam bomo predračun.
Za pravno pomoč se lahko obrnete na nas: info@pravninasveti.eu