Ali veste kakšne so pravne posledice ponudbe?

Ponudba je določeni osebi dan predlog za sklenitev pogodbe, ki vsebuje vse bistvene sestavine pogodbe, tako, da bi se z njegovim sprejemom pogodba lahko sklenila. Ponudba mora izražati voljo za sklenitev pogodbe in formulirana tako, da s preprostim nasprotnikovim  “da” , nastane veljavna pogodba.

Oblika ponudbe in naslovniki

Ponudba mora biti naslovljena na določeno osebo, zato predlog naslovljen nedoločenemu številu oseb in ponudba, ampak , se šteje kot vabilo k dajanju ponudb. Tudi poslani katalogi, ceniki, tarife in drugi oglasi niso ponudbe za sklenitev pogodbe, temveč samo vabila k ponudbi pod objavljenimi pogoji.

Se pa za ponudbo šteje razstavljanje blaga z označitvijo cene, če ne izhaja iz okoliščin primera ali iz običajev kaj drugega.

To pomeni, da letaki trgovcev, ki jih dobite v poštni nabiralnik niso ponudbe, ko pa pridete v trgovino in vidite izdelek na polici (označen s ceno), pa je to že ponudba, ki trgovca načeloma zavezuje, da vam izdelek proda po označeni ceni in objavljenimi pogoji.

Pravne posledice dane ponudbe

Pri nas velja sistem vezanih ponudb, kar pomeni, da načeloma ponudba ponudnika veže ves čas, za katerega je ponudba dana oziroma toliko časa, kot je običajno potrebno, da lahko naslovnik sprejme ponudbo. Ta čas je odvisen od tega, ali je ponudba dana ustno ali pisno odsotni osebi. V primeru vezane ponudbe, lahko ponudnik ponudbo umakne samo, če je naslovnik prejel umik, preden je prejel ponudbo, ali sočasno z njo.

Ponudnik pa lahko izključil svojo obveznost, da ostane pri ponudbi, vendar mora biti ta izključitev jasno in nedvoumno izražena.

Sprejem ponudbe

Ponudba je sprejeta, ko ponudnik prejme izjavo naslovnika, da sprejema ponudbo. Za sprejem se šteje tudi, če naslovnik pošlje stvar ali plača ceno ali če stori podobnega. Molk se ne šteje za sprejem ponudbe, in tudi določila, da

»Primer: V praksi se pogosto dogaja, da dobimo v poštne nabiralnike knjige skupaj s ponudbo, ki med drugim tudi določa, da v kolikor knjig ne vrnemo v določenem času, se šteje da smo sprejeli ponudbo in knjige kupili. To pravno ne vzdrži, saj se molk ne šteje za sprejem ponudbe.«

Sprejem ponudbe s predlogom naj se spremeni

V praksi se pogosto pojavljajo situacije, ko naročnik sprejme ponudbo, vendar pod spremenjenimi pogoji. Če odgovor na ponudbo izraža sprejem, hkrati pa predlaga, naj se v nečem spremeni ali dopolni, se šteje, da je naslovnik ponudbo zavrnil in sam dal drugo ponudbo svojemu prejšnjemu ponudniku (ta ponudba tudi veže, zato je potrebna pazljivost).

Glede na to, da ima že sama ponudba in odgovor nanjo pravne posledice, se je smotrno predhodno posvetovati s pravnimi strokovnjaki.