Delo v splošno korist

Ste storili prometni prekršek in ne zmorete plačati globe? Obstaja rešitev in sicer delo v splošno korist namesto globe.

 

Če globe/kazni zaradi premoženjskega stanja ne zmorete plačati in je kazen višja od 300 EUR, zakon omogoča, da se globa/kazen nadomesti z opravo določene naloge v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti. Za vsakih 10 EUR kazni vam bodo naložili 1 uro dela.

 

Delo v splošno korist je potrebno predlagati. Ponujamo vam:

  • vzorčni predlog za nadomestitev globe z opravo določene naloge v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti.

 

Na podlagi vašega predloga vam sodišče določi trajanje nalog (30 – 400 ur dela) in sicer po formuli 10 EUR= 1 ura dela.

 

 

Naročite:

Prošnja za delo v splošno korist namesto globe

Storilec prekrška, ki zaradi premoženjskega stanja oz možnosti za plačilo ne more plačati globe, lahko zaprosi, da se plačilo globe nadomesti z opravo določene naloge v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti.

Cena: 25,00 €

Prošnja za obročno plačilo globe

Če globe ne zmorete plačati v enktarnem znesku, lahko predlagate obročno odplačilo.

Cena: 29,90 €

LoadingUpdating...