Vzorci pogodb

Boljša je preventiva kot kurativa, zato vam svetujemo, da pri sestavi pogodb in ostale pravne dokumentacije uporabljate kvalitetne vzorce ali pa sestavo pogodb prepustite pravnim strokovnjakom.

Ker je vsak posel in poslovni odnos specifičen, odsvetujemo uporabo enega vzorca pogodbe za vse vrste poslov. V naši zbirki boste našli veliko vzorcev pogodb in tudi vzorcev ostale pravne dokumentacije, ki jih boste lahko preprosto priredili vašim potrebam.

Vzorci so zlasti vezani na:

  • delovna razmerja (sklepanje pogodb o zaposlitvi, odpovedi pogodb...)
  • gospodarsko pravo (zapisniki skupščin, sklepi družbenikov, prijave terjatev p stečaj, prisilno poravnavo....)
  • civilno pravo (opomini, izvršilni predlogi, prodajne pogodbe, kompenzacije, cesije, asignacije....)
  • in ostala dokumentacija.

Po potrebi pa lahko za vas sestavimo tudi pogodbe, ki ustrezajo specifiki vašega poslovanja ali pa Splošne pogoje poslovanja (splošne prodajne pogoje).

Vabimo vas, da si ogledate Kompletno kazalo “zbirke pogodb, obvestil in odpovedi”.


Za lažjo predstavo oblike in vsebine vzorcev, si poglejte nekaj "print screen-ov" dokumentov iz zbirke pogodb, obvestil in odpovedi:

Sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij

Pogodba o zastopanju in posredovanju pri prodaji

Pogodba o zaposlitvi - delo na domu

Pogodba o prevzemu dolga

Izjava o varovanju poslovne skrivnosti

Zapisnik redne letne skupščine