Obseg obveznosti priprave internih aktov oziroma internih pravil je odvisna od velikosti in dejavnosti. Oblika, v kateri je gospodarski subjekt organiziran (gospodarska družba ali podjetnik), pa v večini primerov ni pomembna.

Obvezni interni akti delodajalcev so zlasti:

  • Izjava o varnosti z oceno tveganja
  • Pogoji za opravljanje del in Sistemizacija delovnih mest
  • dokumentacija s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma in
  • dokumentacija s področja varstva osebnih podatkov….

Globe zaradi nespoštovanja obveznosti so izjemno visoke! Segajo lahko tudi preko 120.000 EUR.

Interne akte vam lahko pripravimo mi, ali pa si jih pripravite sami, s pomočjo naših vzorcev.

Vabimo vas, da si ogledate katere interne pravne akte naša zbirka vsebuje.


Za lažjo predstavo oblike in vsebine vzorcev, si poglejte nekaj "print screen-ov" internih aktov.

Pravilnik o povračilu stroškov

Pravilnik o letnem dopustu

Posredovanje internih aktov v mnenje sindikatom