Interni akti

Obseg obveznosti priprave internih aktov oziroma internih pravil je odvisna od velikosti in dejavnosti. Oblika, v kateri je gospodarski subjekt organiziran (gospodarska družba ali podjetnik), pa v večini primerov ni pomembna.

Obvezni interni akti delodajalcev so zlasti:

  • Izjava o varnosti z oceno tveganja
  • Pogoji za opravljanje del in Sistemizacija delovnih mest
  • dokumentacija s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma in
  • dokumentacija s področja varstva osebnih podatkov….

Globe zaradi nespoštovanja obveznosti so izjemno visoke! Segajo lahko tudi preko 120.000 EUR.

Interne akte vam lahko pripravimo mi, ali pa si jih pripravite sami, s pomočjo naših vzorcev.

Vzorce lahko naročite v naši spletni trgovini (www.vzorci-pogodb.com).