Preprečevanje pranja denarja

Vaše obveznosti

  • izvesti pregled stranke
  • sporočati zahtevane podatke Uradu
  • imenovati pooblaščenca in namestnika
  • skrbeti za redno usposabljanje in izobraževanje
  • pripraviti analizo tveganja in seznam indikatorjev
  • so konca marca pripraviti program izobraževanja ter
  • izvajati druge naloge in obveznosti po določbah ZPPDFT-1.
Zakaj izbrati nas

Ker nismo tradicionalni pravniki, ki le sestavljajo dokumente in vas pustijo brez navodil in implementacije. Dokumentacijo vam pomagamo vpeljati v vaše delovne procese in vam hkrati nudimo izobraževanje.

NAROČILO VZORCEV