Delo v splošno korist namesto globe

Ste storili prometni prekršek in ne zmorete plačati globe? Obstaja rešitev in sicer delo v splošno korist.

 

Zakon o prekrških (ZP-1) omogoča, da se storilcem, ki zaradi premoženjskega stanja ne morejo plačati globe, plačilo globe nadomesti z opravo določene naloge v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti.

 

Delo v splošno korist se ne določi avtomatsko, ampak je zanj treba zaprositi oz ga predlagati. 

Nadomestitev globe z opravo določene naloge v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti je namenjena le tistim storilcem, ki globe ne morejo plačati, pod pogojem, da globa znaša vsaj 300 EUR. Sodišče lahko opravi poizvedbe zaradi ugotovitve storilčevega premoženjskega stanja in možnosti za plačilo globe in zahteva tudi poročilo pristojnega centra za socialno delo o okolju in razmerah, v katerih storilec živi.

Predlog za nadomestitev globe z opravo določene naloge v splošno korist 

Predlog za nadomestitev globe z opravo določene naloge v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti lahko vložite najpozneje do poteka roka za plačilo globe in stroškov postopka.

Na podlagi vašega predloga vam sodišče določi trajanje nalog v razponu najmanj 30 in največ 400 ur dela in rok, v katerem mora biti opravljeno (vsakih 10 EUR kazni in stroškov postopka= 1 ura dela).
Določitev nalog

Če sodišče odobri predlogu za nadomestitev globe z opravo določene naloge v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti, se konkretna naloga dogovori s Centrom za socialno delo (CSD).  CSD opravi razgovor s storilcem in skupaj izbereta organizacijo seznama organizacij in konkretnega dogovora z organizacijo.

Naročite:

Prošnja za delo v splošno korist namesto globe

Storilec prekrška, ki zaradi premoženjskega stanja oz možnosti za plačilo ne more plačati globe, lahko zaprosi, da se plačilo globe nadomesti z opravo določene naloge v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti.

Cena: 25,00 €

Prošnja za obročno plačilo globe

Če globe ne zmorete plačati v enktarnem znesku, lahko predlagate obročno odplačilo.

Cena: 29,90 €

LoadingUpdating...